BlackBerry Bold 9650 - Skróty przeglądarki

background image

Skróty przeglądarki

Aby korzystać ze skrótów przeglądarki, konieczne może być ich włączenie w jej opcjach. W zależności od języka
wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostępne.

Wstawianie kropki (.) w polu adresu
internetowego

Naciśnij klawisz spacji.

Wstawianie ukośnika (/) w polu adresu
internetowego

Naciśnij klawisz Shift i klawisz spacji.

Zatrzymanie wczytywania strony WWW

Naciśnij klawisz Escape.

Zamykanie przeglądarki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Escape.

Na stronie WWW

Szybkie przełączanie się pomiędzy
kartami

Naciśnij klawisz W.

Powiększanie strony WWW

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i P.

Zmniejszanie strony WWW

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i M.

Przechodzenie do strony głównej

Naciśnij klawisz G.

Powrót do strony głównej

Naciśnij klawisz H.

Otwieranie listy zakładek

Naciśnij klawisz K.

Dodawanie zakładki

Naciśnij klawisz A.

Wyświetlanie listy ostatnio odwiedzonych
stron WWW

Naciśnij klawisz Y.

Odświeżanie strony WWW

Naciśnij klawisz R.

Wyszukiwanie tekstu na stronie WWW

Naciśnij klawisz F. Aby poszukać następnego wystąpienia tekstu,
naciśnij kombinację klawiszy F.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

169

background image

Otwieranie okna opcji przeglądarki

Naciśnij klawisz S.

Poruszanie się po stronie internetowej

Przejście w górę o jeden ekran

Naciśnij klawisz Shift i klawisz spacji.

Przejście w dół o jeden ekran

Naciśnij klawisz spacji.

Przejście do góry strony internetowej

Naciśnij klawisz T.

Przejście do dołu strony internetowej

Naciśnij klawisz B.