BlackBerry Bold 9650 - Zakładki przeglądarki

background image

Zakładki przeglądarki

Zakładki stron WWW — informacje

Często odwiedzane strony WWW można dodawać do zakładek. Przy dodawaniu zakładki można określić, czy
przeglądarka ma co pewien czas sprawdzać, czy dostępne są uaktualnienia tej strony WWW. Zakładki stron WWW,
które zostały zaktualizowane od czasu ostatniej wizyty, wyświetlane są kursywą.

Dodawanie zakładki strony WWW

1. Przy otwartej stronie WWW naciśnij klawisz

> Dodaj do zakładek.

2. W polu Tytuł wpisz nazwę zakładki.
3. W polu Folder kliknij folder, w którym zakładka ma się pojawić.
4. Kliknij przycisk Dodaj.

Jeśli później otworzysz stronę w trybie offline, w przeglądarce będą widoczne dane z czasu ostatniego otwarcia
strony w trybie online.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

161

background image

Zmiana lub usunięcie zakładki strony WWW

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Zakładki.

3. Zaznacz zakładkę.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić zakładkę, kliknij opcję Edytuj zakładkę. Zmodyfikuj zakładkę. Kliknij opcję Akceptuj.
• Aby usunąć zakładkę, kliknij opcję Usuń zakładkę.

Wysyłanie zakładki strony WWW

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Zakładki.

3. Zaznacz zakładkę.
4. Naciśnij klawisz

> Wyślij łącze.

5. Zaznacz żądany typ wiadomości.

Aby wrócić do okna przeglądarki po wysłaniu wiadomości, naciśnij klawisz

.

Archiwizowanie zakładki strony WWW

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Zakładki.

3. Zaznacz zakładkę.
4. Naciśnij klawisz

> Przenieś.

5. Kliknij nowe miejsce.

Dodawanie, zmiana nazwy lub usuwanie folderu zakładek stron WWW

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Zakładki.

3. Zaznacz folder zakładek.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać folder zakładek, kliknij przycisk Dodaj podfolder.
• Aby zmienić nazwę folderu zakładek, kliknij przycisk Zmień nazwę folderu. Wpisz nową nazwę folderu i

naciśnij klawisz Enter.

• Aby usunąć folder zakładek, kliknij przycisk Usuń folder.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

162