BlackBerry Bold 9650 - Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług

background image

Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług

Korzystając z sieci bezprzewodowej, dostawca usług bezprzewodowych lub administrator może wysłać rejestr usług
do urządzenia BlackBerry®, aby dodać do niego dodatkową usługę lub aplikację.

Jeśli twoje konto poczty elektronicznej korzysta z serwera BlackBerry® Enterprise Server, to możesz również
otrzymywać rejestry usług, korzystając z programu BlackBerry® Desktop Software. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Rejestr usług.
3. Zaznacz żądany rejestr usług.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby zaakceptować rejestr usług, kliknij przycisk Akceptuj.
• Aby usunąć rejestr usług, kliknij przycisk Usuń.
• Aby przywrócić rejestr usług, kliknij przycisk Cofnij usunięcie.