BlackBerry Bold 9650 - Brak możliwości przeprowadzenia diagnostyki lub wysłania raportu diagnostycznego

background image

Brak możliwości przeprowadzenia diagnostyki lub wysłania
raportu diagnostycznego

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Spróbuj ponownie przeprowadzić diagnostykę. W raporcie diagnostycznym naciśnij klawisz

> Powtórz

wszystkie kroki.

Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.

Jeśli nie możesz wysłać raportu diagnostycznego na adres e-mail, spróbuj go wysłać na numer PIN.
Analogicznie, jeśli nie możesz wysłać raportu diagnostycznego na numer PIN, spróbuj go wysłać na adres e-
mail.