BlackBerry Bold 9650 - Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych

background image

Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych

W przypadku określenia domyślnego adresata każdy raport diagnostyczny wysyłany z urządzenia BlackBerry®
będzie kierowany właśnie do tej osoby. Aby zachować możliwość wybierania odbiorcy osobno dla każdego
kolejnego raportu, nie należy wyznaczać adresata domyślnego.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz

> Test diagnostyczny.

4. Naciśnij klawisz

> Opcje.

5. Wpisz informacje o kontakcie.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.