BlackBerry Bold 9650 - Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania BlackBerry Device Software

background image

Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania BlackBerry
Device Software

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Informacje o wersjach urządzenia.

Aby powrócić do ekranu Opcje, naciśnij klawisz

trzy razy.

Podręcznik użytkownika

Rejestry usług i raporty diagnostyczne

308