BlackBerry Bold 9650 - Wykonywanie raportu diagnostycznego

background image

Wykonywanie raportu diagnostycznego

Jeśli nie można nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową lub uzyskać dostępu do usług takich jak poczta e-
mail, dostawca usług bezprzewodowych lub administrator może poprosić o wygenerowanie i przesłanie raportu
diagnostycznego. Raport posłuży dostawcy usług bezprzewodowych lub administratorowi do zidentyfikowania
problemu i jego rozwiązania.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz

> Test diagnostyczny.

4. Naciśnij klawisz

> Uruchom.