BlackBerry Bold 9650 - Skróty do plików i załączników

background image

Skróty do plików i załączników

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostępne.

Wyszukiwanie tekstu w pliku lub załączniku

Naciśnij klawisz F.

Przechodzenie do ostatniej pozycji kursora po
zamknięciu i ponownym otworzeniu pliku lub załącznika

Naciśnij klawisz G.

W arkuszu kalkulacyjnym

Przechodzenie do określonej komórki

Naciśnij klawisz I.

Wyświetlenie zawartości komórki

Naciśnij klawisz spacji.

Przełączanie arkuszy

Naciśnij V. Zaznacz żądany arkusz. Naciśnij klawisz
Enter.

Wyświetlenie lub ukrycie kolumn lub wierszy

Naciśnij klawisz P.

W prezentacji

Zmiana widoku prezentacji

Naciśnij klawisz Z.

Przechodzenie do następnego slajdu podczas
wyświetlania prezentacji w widoku slajdu

Naciśnij klawisz N.

Przechodzenie do poprzedniego slajdu podczas
wyświetlania prezentacji w widoku slajdu

Naciśnij klawisz P.

Przechodzenie do ostatniej pozycji kursora po
zamknięciu i ponownym otworzeniu prezentacji, która
była wyświetlana w widoku tekstu lub tekstu i slajdu

Naciśnij klawisz I.