BlackBerry Bold 9650 - Skróty do wiadomości

background image

Skróty do wiadomości

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostępne.

W wiadomości

Odpowiadanie na wiadomość

Naciśnij klawisz R.

Odpowiadanie wszystkim w wiadomości e-mail lub PIN

Naciśnij klawisz L.

Przesyłanie wiadomości dalej

Naciśnij klawisz F.

Archiwizowanie wiadomości e-mail

Naciśnij klawisz I.

Podręcznik użytkownika

Skróty

34

background image

Wyświetlenie lub ukrycie adresu e-mail kontaktu

Zaznacz kontakt w polu Do lub w polu Od. Naciśnij
klawisz Q.

Przejście do ostatniej pozycji kursora po zamknięciu i
ponownym otwarciu otrzymanej wiadomości e-mail lub
PIN

Naciśnij klawisz G.

Przejście do następnej wiadomości

Naciśnij klawisz N.

Przejście do poprzedniej wiadomości

Naciśnij klawisz P.

W skrzynce odbiorczej

Otwieranie wiadomości

Naciśnij klawisz .

Utworzenie wiadomości z poziomu skrzynki odbiorczej

Naciśnij klawisz C.

Oznaczanie wiadomości jako otwartej lub nieotwartej

Naciśnij klawisz Z.

Dodanie flagi do wiadomości

Naciśnij kombinację klawiszy W.

Wyświetlenie wszystkich oflagowanych wiadomości

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i F.

Wyświetlenie odebranych wiadomości i odebranych
dzienników połączeń

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i I.

Wyświetlanie wysłanych wiadomości

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i O.

Wyświetlenie wiadomości poczty głosowej

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i V.

Wyświetlenie wiadomości tekstowych

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i S.

Wyświetlenie dzienników połączeń

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i P.

Wyświetlenie wszystkich wiadomości

Naciśnij klawisz

.

Poruszanie się po skrzynce odbiorczej

Przejście w górę o jeden ekran

Naciśnij klawisz Shift i klawisz spacji.

Przejście w dół o jeden ekran

Naciśnij klawisz spacji.

Przejście na górę skrzynki odbiorczej

Naciśnij klawisz T.

Przejście na dół skrzynki odbiorczej

Naciśnij klawisz B.

Przejście do następnej nieprzeczytanej wiadomości

Naciśnij klawisz U.

Przejście do następnej wiadomości pokrewnej

Naciśnij klawisz J.

Przejście do poprzedniej wiadomości pokrewnej

Naciśnij klawisz K.

Podręcznik użytkownika

Skróty

35