BlackBerry Bold 9650 - Skróty kalendarza

background image

Skróty kalendarza

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostępne.

Podręcznik użytkownika

Skróty

39

background image

Aby skróty funkcjonowały w widoku Dzień, naciśnij klawisz

> Opcje. Kliknij Wyświetlanie i funkcje

kalendarza. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz szybkie wprowadzanie.

Planowanie terminów

Naciśnij klawisz W.

Zmiana na widok harmonogramu

Naciśnij klawisz A.

Zmiana na widok dnia

Naciśnij klawisz Z.

Zmiana na widok tygodnia

Naciśnij kombinację klawiszy W.

Zmiana na widok miesiąca

Naciśnij klawisz M.

Przejście do następnego tygodnia, miesiąca lub dnia w
harmonogramie

Naciśnij klawisz spacji.

Przejście do następnego tygodnia, miesiąca lub dnia w
harmonogramie

Naciśnij klawisz Shift i klawisz spacji.

Przejście do bieżącej daty

Naciśnij klawisz T.

Przejście do określonej daty

Naciśnij klawisz G.