BlackBerry Bold 9650 - Skróty telefonu

background image

Skróty telefonu

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostępne.

Zmiana dzwonka

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

. Naciśnij klawisz

>

Dzwonki telefonu.

Sprawdzanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 1.

Konfigurowanie szybkiego wybierania
kontaktu

Na ekranie głównym lub w aplikacji telefonu, naciśnij i przytrzymaj
klawisz, któremu chcesz przypisać numer szybkiego wybierania.

Dodawanie numeru wewnętrznego do
numeru telefonu

Naciśnij kombinację klawiszy Alt i X. Wpisz numer wewnętrzny.

Wpisywanie litery w polu numerycznym

Naciśnij klawisz Alt i klawisz litery.

Wstawianie znaku plus (+) podczas
wpisywania numeru telefonu

Naciśnij klawisz O.

Włączanie lub wyłączanie wyciszenia w
trakcie rozmowy

Naciśnij klawisz na klawiaturze.

Przerwanie słuchania połączenia w zestawie
słuchawkowym

Naciśnij klawisz na klawiaturze.

Zmiana aktywnego numeru telefonu

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

. Kliknij swój numer

telefonu widoczny w górnej części ekranu. Kliknij numer telefonu.