BlackBerry Bold 9650 - Konflikty podczas synchronizacji — informacje

background image

Konflikty podczas synchronizacji — informacje

Konflikt podczas synchronizacji ma miejsce, gdy ta sama wiadomość lub wpis organizatora zostaną zmienione w
urządzeniu BlackBerry® oraz w aplikacji poczty e-mail na komputerze.

Jeśli resynchronizujesz swoje wiadomości e-mail za pomocą bezprzewodowej resynchronizacji poczty e-mail, w
urządzeniu możesz określić, czy, w przypadku wystąpienia konfliktu, priorytet będą mieć wiadomości e-mail
zapisane w urządzeniu, czy te zapisane w komputerze.

Jeśli synchronizujesz dane organizatora za pomocą bezprzewodowej synchronizacji danych, w przypadku
wystąpienia konfliktu dane organizatora zapisane w komputerze mają priorytet nad danymi organizatora zapisanymi
w urządzeniu.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Informacje pokrewne

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową, 178
Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie wyświetlane, 182