BlackBerry Bold 9650 - Opróżnianie folderu elementów usuniętych na komputerze za pomocą urządzenia

background image

Opróżnianie folderu elementów usuniętych na komputerze za
pomocą urządzenia

Aby wykonać tę czynność, twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry®
Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

3. Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw je na właściwe konto e-mail.
4. Naciśnij klawisz

> Wyczyść folder Elementy usunięte.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

312