BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych

background image

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych

Sposób rozwiązywania konfliktów synchronizacji danych można zmienić poprzez wyłączenie bezprzewodowej
synchronizacji danych, zmianę opcji rozwiązywania konfliktów i zsynchronizowanie danych organizatora za pomocą
narzędzia synchronizacyjnego programu BlackBerry® Desktop Software. Więcej informacji na temat rozwiązywania
konfliktów, które zachodzą podczas synchronizacji danych organizatora, można znaleźć w pomocy
programuBlackBerry Desktop Software.