BlackBerry Bold 9650 - Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową

background image

Synchronizacja danych organizatora przez sieć
bezprzewodową

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

1. W aplikacji Kontakty, Kalendarz, Zadania lub MemoPad naciśnij klawisz

> Opcje.

2. Jeśli jest to konieczne, kliknij kalendarz lub listę kontaktów.
3. Zaznacz pole wyboru Synchronizacja bezprzewodowa.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Jeśli korzystasz z usługi BlackBerry® Internet Service, musisz użyć narzędzia synchronizacji programu BlackBerry®
Desktop Software, aby zsynchronizować dane kalendarza. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy
programu BlackBerry Desktop Software.

Informacje pokrewne

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie wyświetlane, 182
Konflikty podczas synchronizacji — informacje, 82

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

310