BlackBerry Bold 9650 - Synchronizacja — informacje

background image

Synchronizacja — informacje

Funkcja bezprzewodowej synchronizacji danych umożliwia synchronizację danych organizatora (kontaktów, wpisów
kalendarza, zadań i notatek) między smartfonem BlackBerry® subskrybenta a aplikacją poczty e-mail w komputerze
przez sieć bezprzewodową.

Funkcja bezprzewodowej resynchronizacji danych umożliwia synchronizację wiadomości e-mail między smartfonem
subskrybenta a aplikacją poczty e-mail w komputerze przez sieć bezprzewodową. Wiadomości e-mail zapisywane
lub usuwane przez subskrybenta w smartfonie będą również usuwane z aplikacji poczty e-mail. Analogicznie,
wszystkie zmiany wprowadzane w wiadomościach w aplikacji poczty e-mail w komputerze będą uwzględniane w
smartfonie.

W rzadkich przypadkach, jeśli smartfon nie rozpozna pól w kontakcie, wpisie kalendarza lub koncie e-mail,
synchronizacja lub resynchronizacja niektórych danych lub wiadomości e-mail będzie niemożliwa.

Jeśli bezprzewodowa synchronizacja danych lub bezprzewodowa resynchronizacja poczty e-mail nie jest dostępna
w smartfonie lub została wyłączona, subskrybent może skorzystać z narzędzia synchronizacji programu BlackBerry®
Desktop Software, aby zsynchronizować dane organizatora oraz wiadomości e-mail. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.