BlackBerry Bold 9650 - Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich przywracanie — informacje

background image

Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich
przywracanie — informacje

Jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie BlackBerry® Desktop Software, zawarte w nim narzędzie
BlackBerry Desktop Software umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie większości danych
przechowywanych w urządzeniu BlackBerry w tym wiadomości, danych organizatora, czcionek, zapisanych wyników
wyszukiwania i zakładek przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy programu
BlackBerry Desktop Software.

Jeśli urządzenie jest skojarzone z kontem e-mail wykorzystującym oprogramowanie BlackBerry® Enterprise Server,
istnieje możliwość przywrócenia zsynchronizowanych danych organizatora za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
Warunkiem jest posiadanie hasła aktywacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.