BlackBerry Bold 9650 - Usuwanie wiadomości e-mail w urządzeniu i aplikacji e-mail na komputerze

background image

Usuwanie wiadomości e-mail w urządzeniu i aplikacji e-mail
na komputerze

Możesz skonfigurować opcję Usuń z dla każdego adresu e-mail powiązanego z urządzeniem BlackBerry®.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

3. Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw je na właściwe konto e-mail.
4. Zmień ustawienie w polu Usuń z na Skrzynka pocztowa i urządzenie.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Usunięcie wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową nie zajmuje dużo czasu.

Informacje pokrewne

Usuwanie wiadomości, 70