BlackBerry Bold 9650 - Zarządzanie konfliktami resynchronizacji wiadomości e-mail

background image

Zarządzanie konfliktami resynchronizacji wiadomości e-mail

Dla każdego konta e-mail skojarzonego z urządzeniem BlackBerry® skonfiguruj opcję Konflikty.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

3. Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw je na właściwe konto e-mail.
4. Ustaw odpowiednią opcję w polu Konflikty.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

311