BlackBerry Bold 9650 - Poznawanie smartfonu

background image

Poznawanie smartfonu

Dowiedz się więcej na temat aplikacji i wskaźników oraz funkcji klawiszy smartfonu BlackBerry®.

Ważne klawisze

Klawisze przednie

Klawisz

Nazwa

Czynności

Trackpad

Przesuwaj palcem, aby poruszać się po ekranie.

Naciśnij (kliknij), aby wybrać element.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić wyskakujące okno menu.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

13

background image

Klawisz

Nazwa

Czynności

Menu

Otwieranie menu.

Wybieranie zaznaczonego elementu menu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przełączać między
aplikacjami

Escape

Powrót do poprzedniego ekranu.

Zamykanie menu.

Wyślij

Nawiązywanie połączenia.

Odbieranie połączenia.

End/zasilania

Zakończenie rozmowy.

Powrót do ekranu głównego

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć
urządzenieBlackBerry®.

Klawisze górne

Klawisz

Nazwa

Czynności

Wyciszyć

Wyciszanie połączenia.

Wyciszenie dźwięku.

Klawisze boczne

Klawisz

Nazwa

Czynności

Głośność

Zmiana głośności

Naciśnij i przytrzymaj , aby odtworzyć następny lub poprzedni
plik multimedialny.

Naciśnij, aby przybliżyć lub oddalić przed zrobieniem zdjęcia
lub rozpoczęciem nagrywania filmu.

Lewy klawisz szybkiej
obsługi

Uruchomienie aplikacji wybierania głosowego.

Można zmienić czynność przypisaną do tego klawisza.

Prawy klawisz
szybkiej obsługi

Włącz aparat.

Autofokus

Wykonywanie zdjęcia.

Można zmienić czynność przypisaną do tego klawisza.

Klawiatura

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

14

background image

Klawisz

Nazwa

Czynności

Shift

Wpisywanie wielkich liter.

ALT

Wpisywanie alternatywnego znaku klawisza.

Symbol

Wyświetlenie listy symboli.

Backspace/Delete

Usunięcie poprzedniego znaku lub wybranego elementu.

Wpisz

Wybór elementu.

Tryb głośnomówiący

Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego w trakcie
rozmowy.

Wybór poleceń za pomocą wyskakujących okien menu

Wyskakujące okna menu są dostępne w większości aplikacji i są wyświetlane na środku ekranu. Możesz skorzystać
z wyskakującego okna menu podczas przeglądania wiadomości, na przykład aby zarchiwizować lub przesłać dalej tę
wiadomość albo na nią odpowiedzieć.

Aby otworzyć wyskakujące okno menu, kliknij i przytrzymaj element na ekranie.

Aby wybrać polecenie, kliknij ikonę.

Aby wyświetlić dodatkowe polecenia, kliknij ikonę Pełne menu.

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Sekcja Szybki dostęp umożliwia łatwy dostęp do
najpopularniejszych opcji

Zaznacz i kliknij obszar u góry ekranu głównego, aby
uzyskać dostęp do takich opcji, jak zmiana dzwonka,
ustawianie budzika, wyświetlanie powiadomień oraz
włączanie/wyłączanie połączeń sieciowych.

Zobacz wszystkie aplikacje i foldery na ekranie głównym
lub zminimalizuj widok i wyświetl tapetę.

Na pasku nawigacji kliknij opcję Wszystkie.

Przełączanie się do innej aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

. Kliknij aplikację.

Uwaga: Poprzednia aplikacja wciąż może działać w tle.

Otwieranie aplikacji klawiszem szybkiej obsługi

Naciśnij klawisz szybkiej obsługi znajdujący się z boku
urządzenia.
Uwaga: Możesz samodzielnie określić, która aplikacja
będzie otwierana naciśnięciem tego klawisza.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

15

background image

Korzystanie z wyskakujących okien menu

Wyskakujące okna menu zawierają typowe czynności i
są wyświetlane na środku ekranu. Na przykład możesz
skorzystać z wyskakującego okna menu w otwartej
wiadomości, aby zarchiwizować lub przesłać dalej tę
wiadomość albo na nią odpowiedzieć. Aby otworzyć
wyskakujące okno menu, naciśnij i przytrzymaj trackpad.
Aby wybrać polecenie, kliknij trackpad.

Przełączanie do widoków Ulubione, Multimedia,
Pobierane pliki i Najczęstsze

Na ekranie głównym na pasku nawigacji zaznacz opcję
Wszystkie, a następnie na trackpadzie przesuń palcem
w lewo lub w prawo.

Dodawanie aplikacji do widoku Ulubione

Zaznacz aplikację na ekranie głównym lub w folderze.
Naciśnij klawisz

> Oznacz jako ulubione.

Zmiana opcji ekranu głównego (np. tapety)

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

> Opcje.

Informacje pokrewne

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji, 227
Przypisywanie aplikacji do klawisza szybkiej obsługi, 210
Zmiana funkcji, która jest uruchamiana po rozpoczęciu pisania na ekranie głównym, 28

Aplikacje

Zacznij od kilku z tych świetnych aplikacji.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości e-mail, PIN i nie tylko.
Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości tekstowych.
Przeglądarka

Przeglądaj strony internetowe.
Dostęp do multimediów

Wyświetlanie zapisanych zdjęć, odtwarzanie utworów i wiele więcej.
Aparat (jeśli jest obsługiwany)

Robienie zdjęć.
Komunikator

Rozmowy ze znajomymi lub współpracownikami

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

16

background image

Opcje

Konfigurowanie opcji urządzenia. W menu każdej aplikacji dostępnych jest więcej opcji.
Zarządzanie połączeniami

Konfigurowanie bezprzewodowych połączeń, takich jak połączenie Bluetooth®.
Pomoc

Tu znajdziesz podręcznik użytkownika. Możesz też kliknąć Pomoc w menu.

Aby wyświetlić lub ukryć ikonę, zaznacz ją, używając trackpada. Naciśnij klawisz

> Pokaż wszystko lub Ukryj.

Wskaźniki stanu

Ekran główny

nowe powiadomienie

ustawiony alarm

liczba nieprzeczytanych wiadomości

BlackBerry® Messenger

liczba przypomnień kalendarza

kanały społecznościowe

liczba nieodebranych połączeń

wysyłanie lub odbieranie danych

Sieć Wi-Fi® włączona

roaming

Wiadomości

nieotwarte

otwarte

wiadomość tekstowa

wiadomość wysłana

załącznik

wysyłanie wiadomości

wysoki priorytet

wiadomość niewysłana

kopie robocze

zaproszenie na spotkanie

Telefon

połączenie nieodebrane

połączenie odebrane

połączenie wykonane

wiadomość w poczcie głosowej

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

17

background image

Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami

Wskaźniki informują o nowościach i aktualizacjach, np. nowych wiadomościach tekstowych, głosowych lub kanałach
bądź też informują o stanie takich opcji, jak poziom naładowania akumulatora lub stan połączenia sieciowego.
Wskaźniki pojawiają się zazwyczaj na ikonach aplikacji, nowych treściach wewnątrz aplikacji oraz w górnej części
ekranu głównego.

Usuwanie wskaźnika nowego elementu

Otwórz każdy element oznaczony tym wskaźnikiem.
Przykład: Aby usunąć wskaźnik z ikony Wiadomości,
kliknij tę ikonę.

Usuwanie wskaźnika nieotwartej wiadomości

W aplikacji Wiadomości wykonaj jedną z poniższych
czynności:

Otwórz wszystkie wiadomości, klikając je. Jeśli nie
możesz znaleźć wszystkich nieotwartych
wiadomości w skrzynce odbiorczej, poszukaj ich w
folderze wiadomości.

Zaznacz wiadomość jako otwartą. Zaznacz
wiadomość. Naciśnij klawisz

klawisz > Zaznacz

jako otwarte.

Zaznacz wszystkie wiadomości z wcześniejszą datą
jako otwarte. Zaznacz pole daty. Naciśnij klawisz

klawisz > Zaznacz wcześniejsze jako otwarte.

Identyfikowanie wskaźnika

Wskaźnik można zidentyfikować, przyglądając się
ikonie aplikacji, do której się odnosi. Aby wyświetlić
pełną listę aplikacji dostępnych w urządzeniu wraz z
ich ikonami, na ekranie głównym lub w folderze kliknij
ikonę Opcje. Kliknij Urządzenie > Zarządzanie
aplikacjami
.

Pełną listę wskaźników wyświetlanych w
urządzeniach BlackBerry® można znaleźć pod
adresem:

www.blackberry.com/docs/smartphones

.

Kliknij model urządzenia, a następnie przewodnik o
nazwie „Icons and Indicators” (Ikony i wskaźniki).

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

18

background image

Dostępność funkcji

Na dostępność funkcji w urządzeniu BlackBerry® wpływają następujące elementy. Opisywane funkcje należy
traktować wyłącznie jako przykłady. Nie są to wszystkie funkcje, które mogą być dostępne w danym urządzeniu.

Model urządzenia

Dostępność takich funkcji, jak GPS, aparat lub kamera
wideo bądź też połączenia sieciowe zależy od modelu
urządzenia. Specyfikacje funkcji poszczególnych modeli
urządzeń można znaleźć pod adresem:

www.blackberry.com/go/devices

.

Plan taryfowy usług bezprzewodowych

Zakupu lub zmiany planu taryfowego usług
bezprzewodowych należy dokonać za pośrednictwem
operatora.

Plan taryfowy usług bezprzewodowych do obsługi funkcji
telefonicznych i funkcji głosowych jest wymagany w celu
korzystania z aplikacji telefonu oraz wysyłania i
odbierania wiadomości tekstowych.

Plan taryfowy usług bezprzewodowych do obsługi
danych jest wymagany w celu korzystania z przeglądarki
oraz komunikatorów, a także w celu wysyłania i
odbierania wiadomości e-mail oraz wiadomości PIN.

Informacje o planie taryfowym można uzyskać od
dostawcy usług bezprzewodowych.

Usługa BlackBerry Internet Service i BlackBerry
Enterprise Server

Posiadając plan taryfowy do obsługi danych należy
skonfigurować adres e-mail lub konto komunikatora
internetowego w celu wysyłania i odbierania wiadomości
e-mail, korzystania z komunikatora oraz używania
pewnych funkcji przeglądarki.

Adresy e-mail lub konta komunikatorów skonfigurowane
przez indywidualnych użytkowników zostają powiązane
z usługą BlackBerry® Internet Service.

W przypadku użytkowników służbowych, konto poczty e-
mail zostaje powiązane z serwerem BlackBerry®
Enterprise Server przez administratora. Opcje i funkcje
dostępne w urządzeniu również mogą być ustawione
przez administratora. Aby wyświetlić zasady IT

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

19

background image

skonfigurowane przez administratora, kliknij ikonę Opcje
na ekranie głównym lub w folderze. Kliknij kolejno
Zabezpieczenia > Informacje o statusie zabezpieczeń
> Pokaż zasady administracyjne.

Dostawca usług bezprzewodowych

Funkcje takie, jak wysyłanie i odbieranie wiadomości
tekstowych, usługi zależne od lokalizacji oraz niektóre
funkcje telefonu zależą od oferty danego dostawcy usług
bezprzewodowych. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa, do której podłączone jest
urządzenie może mieć wpływ na dostępność niektórych
funkcji. W zależności od dostawcy usług
bezprzewodowych oraz opcji roamingu dostępne mogą
być różne sieci bezprzewodowe. Niektóre z nich mogą
nie obsługiwać funkcji, takich jak blokowanie połączeń,
przekazywanie połączeń lub transmisja informacji
sieciowych. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje pokrewne

BlackBerry Device Software, 231
Gdzie znaleźć więcej informacji, 33
Sprawdzanie, z którymi sieciami bezprzewodowymi łączy się urządzenie, 235