BlackBerry Bold 9650 - Wskazówki

background image

Wskazówki

Te wskazówki pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zmaksymalizować wydajność.

Wskazówki: Znajdowanie aplikacji

Poszukaj folderu na ekranie głównym

Niektóre aplikacje znajdują się w folderach na ekranie
głównym. Kliknij folder. Zobaczysz wszystkie aplikacje,
które się w nim znajdują.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

20

background image

„Odkrywanie” wszystkich ukrytych aplikacji na ekranie
głównym

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

> Pokaż

wszystko. Aby „odkryć” aplikację, zaznacz ją, a
następnie kliknij opcję Ukryj, aby usunąć znak wyboru.
Jeśli w menu nie widać opcji Pokaż wszystko, nie ma
żadnych ukrytych aplikacji.

Wyszukiwanie aplikacji

Na ekranie głównym zacznij wpisywać nazwę aplikacji.

Sprawdzanie, czy aplikacja jest zainstalowana

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami. Jeśli
aplikacja znajduje się na liście, oznacza to, że jest
zainstalowana w urządzeniu BlackBerry®.

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Sekcja Szybki dostęp umożliwia łatwy dostęp do
najpopularniejszych opcji

Zaznacz i kliknij obszar u góry ekranu głównego, aby
uzyskać dostęp do takich opcji, jak zmiana dzwonka,
ustawianie budzika, wyświetlanie powiadomień oraz
włączanie/wyłączanie połączeń sieciowych.

Zobacz wszystkie aplikacje i foldery na ekranie głównym
lub zminimalizuj widok i wyświetl tapetę.

Na pasku nawigacji kliknij opcję Wszystkie.

Przełączanie się do innej aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

. Kliknij aplikację.

Uwaga: Poprzednia aplikacja wciąż może działać w tle.

Otwieranie aplikacji klawiszem szybkiej obsługi

Naciśnij klawisz szybkiej obsługi znajdujący się z boku
urządzenia.
Uwaga: Możesz samodzielnie określić, która aplikacja
będzie otwierana naciśnięciem tego klawisza.

Korzystanie z wyskakujących okien menu

Wyskakujące okna menu zawierają typowe czynności i
są wyświetlane na środku ekranu. Na przykład możesz
skorzystać z wyskakującego okna menu w otwartej
wiadomości, aby zarchiwizować lub przesłać dalej tę
wiadomość albo na nią odpowiedzieć. Aby otworzyć
wyskakujące okno menu, naciśnij i przytrzymaj trackpad.
Aby wybrać polecenie, kliknij trackpad.

Przełączanie do widoków Ulubione, Multimedia,
Pobierane pliki i Najczęstsze

Na ekranie głównym na pasku nawigacji zaznacz opcję
Wszystkie, a następnie na trackpadzie przesuń palcem
w lewo lub w prawo.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

21

background image

Dodawanie aplikacji do widoku Ulubione

Zaznacz aplikację na ekranie głównym lub w folderze.
Naciśnij klawisz

> Oznacz jako ulubione.

Zmiana opcji ekranu głównego (np. tapety)

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

> Opcje.

Informacje pokrewne

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji, 227
Przypisywanie aplikacji do klawisza szybkiej obsługi, 210
Zmiana funkcji, która jest uruchamiana po rozpoczęciu pisania na ekranie głównym, 28

Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami

Wskaźniki informują o nowościach i aktualizacjach, np. nowych wiadomościach tekstowych, głosowych lub kanałach
bądź też informują o stanie takich opcji, jak poziom naładowania akumulatora lub stan połączenia sieciowego.
Wskaźniki pojawiają się zazwyczaj na ikonach aplikacji, nowych treściach wewnątrz aplikacji oraz w górnej części
ekranu głównego.

Usuwanie wskaźnika nowego elementu

Otwórz każdy element oznaczony tym wskaźnikiem.
Przykład: Aby usunąć wskaźnik z ikony Wiadomości,
kliknij tę ikonę.

Usuwanie wskaźnika nieotwartej wiadomości

W aplikacji Wiadomości wykonaj jedną z poniższych
czynności:

Otwórz wszystkie wiadomości, klikając je. Jeśli nie
możesz znaleźć wszystkich nieotwartych
wiadomości w skrzynce odbiorczej, poszukaj ich w
folderze wiadomości.

Zaznacz wiadomość jako otwartą. Zaznacz
wiadomość. Naciśnij klawisz

klawisz > Zaznacz

jako otwarte.

Zaznacz wszystkie wiadomości z wcześniejszą datą
jako otwarte. Zaznacz pole daty. Naciśnij klawisz

klawisz > Zaznacz wcześniejsze jako otwarte.

Identyfikowanie wskaźnika

Wskaźnik można zidentyfikować, przyglądając się
ikonie aplikacji, do której się odnosi. Aby wyświetlić
pełną listę aplikacji dostępnych w urządzeniu wraz z
ich ikonami, na ekranie głównym lub w folderze kliknij
ikonę Opcje. Kliknij Urządzenie > Zarządzanie
aplikacjami
.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

22

background image

Pełną listę wskaźników wyświetlanych w
urządzeniach BlackBerry® można znaleźć pod
adresem:

www.blackberry.com/docs/smartphones

.

Kliknij model urządzenia, a następnie przewodnik o
nazwie „Icons and Indicators” (Ikony i wskaźniki).

Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Skonfiguruj w urządzeniu BlackBerry® opcje
automatycznego włączania i wyłączania.

Urządzenie można ustawić tak, by wyłączało się, gdy nie
korzystasz z niego przez dłuższy czas, np. kiedy
użytkownik śpi. Dane wysyłane do urządzenia, gdy jest
ono wyłączone, są automatycznie aktualizowane po jego
włączeniu.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Autom. włączanie/wyłączanie.

Ustaw krótszy czas podświetlenia i zmniejsz jego
jasność.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Wyświetl > Ekran.

Wyłącz połączenia sieciowe, z których nie korzystasz.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej
części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
Kliknij połączenie sieciowe, aby usunąć zaznaczenie
pola wyboru.

Zamykaj aplikacje, gdy skończysz ich używać.

Gdy przełączasz się między aplikacjami, niektóre z nich,
takie jak przeglądarka czy odtwarzacz muzyki, wciąż
działają w tle, a więc zużywają energię z akumulatora.

W oknie aplikacji naciśnij klawisz

> Zamknij.

Zmień powiadomienia wibracyjne na powiadomienia
dźwiękowe lub powiadomienia diodą sygnalizacyjną
LED, zmniejsz poziom głośności powiadomień
dźwiękowych lub wybierz krótszy dzwonek.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i
alarmów
. Kliknij polecenie Zmień dźwięki i alarmy.

Usuwanie oryginalnej wiadomości z odpowiedzi

W otwartym okienku odpowiedzi na wiadomość naciśnij
klawisz

> Usuń oryginalny tekst.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową,
należy ją wyłączyć

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat. Kliknij ikonę
lampy błyskowej u dołu ekranu, by pojawił się wskaźnik
lampa wyłączona.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

23

background image

Utrzymuj połączenia akumulatora w czystości.

Zadbany akumulator działa dłużej między ładowaniami.

Co kilka miesięcy za pomocą bawełnianego wacika lub
suchej szmatki czyść metalowe styki akumulatora i
urządzenia.

Informacje pokrewne

Konfigurowanie urządzenia tak, aby automatycznie włączało się i wyłączało, 258
Ustawianie opcji podświetlenia, 214
Włączenie lub wyłączenie połączenia sieciowego, 236
Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień, 9
Usuwanie oryginalnej wiadomości z odpowiedzi, 69

Wskazówki: Zwalnianie i zachowywanie miejsca do przechowywania
danych

Staraj się, aby w urządzeniu BlackBerry® było zawsze co najmniej 400 KB pamięci dostępnej dla aplikacji. Jeśli
stwierdzisz, że operacje są wykonywane w urządzeniu nietypowo długo, spróbuj zwolnić nieco pamięci, usuwając
niepotrzebne pliki. Zmiana opcji wiadomości e-mail, wpisów kalendarza i plików multimedialnych może pozwolić
oszczędzić miejsce.

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Sprawdź, ile masz wolnego miejsca

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.

Usuń niepotrzebne pliki

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Pliki.
Znajdź i zaznacz plik. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Usuń historię wyszukiwania i wyczyść pamięć podręczną Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka. Naciśnij

klawisz

> Opcje. Przejdź do sekcji Wyczyść dane

przeglądania.

Zmniejsz ilość czasu, przez jaki urządzenie przechowuje
wiadomości e-mail i wpisy kalendarza.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości lub
Kalendarz. Naciśnij klawisz

> Opcje.

Wyłącz zapisywanie wysłanych wiadomości w
urządzeniu

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości. Naciśnij
klawisz

> Opcje > Preferencje e-mail.

Odbieraj tylko początkowe fragmenty długich
wiadomości e-mail i decyduj, czy pobierać resztę

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości. Naciśnij
klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i

działania.

Zapisuj pliki na karcie pamięci, a nie w urządzeniu

Urządzenie BlackBerry obsługuje karty multimedialne o
rozmiarze do 32 GB. Obsługiwane są wyłącznie karty
microSD.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

24

background image

Zmniejsz rozmiar wykonywanych zdjęć

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat. Naciśnij klawisz

> Opcje.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w urządzeniu, 261
Przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie pliku, 124
Usuwanie informacji o przeglądaniu, 165
Ustawianie czasu przechowywania wiadomości w urządzeniu, 77
Zmiana czasu przechowywania wpisów kalendarza w urządzeniu, 180
Zatrzymywanie zapisywania w urządzeniu wiadomości wysłanych z komputera, 77
Kończenie przechowywania na komputerze wiadomości wysłanych z urządzenia, 77
Odbieranie tylko pierwszej części długich wiadomości e-mail, 76
Zmiana rozmiaru wykonywanych zdjęć, 136
Pamięć urządzenia przeznaczona dla aplikacji wyczerpuje się, 265

Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji

Wystarczy kilka kroków, aby zabezpieczyć informacje przechowywane w urządzeniu BlackBerry® przed
ujawnieniem. Jednym z nich jest niepozostawianie telefonu bez opieki.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Ustawianie hasła

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.

Szyfrowanie kontaktów i plików

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.

Tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia

Do tworzenia kopii zapasowych danych znajdujących się
w urządzeniu służy oprogramowanie BlackBerry®
Desktop Software. Oprogramowanie BlackBerry Desktop
Software można pobrać do komputera pod adresem

www.blackberry.com/desktop

. Należy wybrać opcję

odpowiednią dla posiadanego komputera.

Informacje pokrewne

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

25

background image

Ustawianie hasła urządzenia, 273
Włączanie szyfrowania, 145

Porady: aktualizowanie oprogramowania

Aktualne wersje oprogramowania BlackBerry® Device Software oraz BlackBerry® Desktop Software są
udostępniane regularnie, a samej aktualizacji można dokonać z poziomu komputera lub smartfonu. Firma Research
In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza przed
dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia urządzenia.

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Sprawdzanie dostępności zaktualizowanej wersji
oprogramowania BlackBerry Device Software możliwej
do pobrania za pośrednictwem sieci

W zależności od modelu urządzenia ta funkcja może nie
być obsługiwana. Na ekranie głównym lub w folderze
kliknij ikonę Opcje. Kliknij Urządzenie > Aktualizacje
oprogramowania
.

Aktualizacja oprogramowanie BlackBerry Device
Software z poziomu komputera

Podłącz urządzenie do komputera, a następnie w
przeglądarce internetowej na komputerze otwórz stronę
internetową:

www.blackberry.com/software

. Kliknij

pozycję BlackBerry Device Software i przechodząc do
odpowiednich łączy, zaktualizuj program.

Ustawianie opcji automatycznego sprawdzania
dostępności aktualizacji w oprogramowaniu BlackBerry
Desktop Software

Instrukcje można znaleźć w module pomocy
oprogramowania BlackBerry Desktop Software.

Aktualizowanie oprogramowania BlackBerry Desktop
Software

Odwiedź stronę

www.blackberry.com/desktopsoftware

.

Informacje pokrewne

BlackBerry Device Software, 231

Wyświetlanie aplikacji konfiguracji

Dzięki aplikacji konfiguracji możesz dowiedzieć się o wpisywaniu tekstu i nawigacji, zmienianiu opcji w celu
spersonalizowania urządzenia BlackBerry®, a także konfigurowaniu połączeń sieciowych, np. Bluetooth®. Ponadto
dowiesz się, jak skonfigurować adresy e-mail i konta serwisów społecznościowych. Aplikacja konfiguracji powinna
pojawić się automatycznie w momencie pierwszego uruchomienia urządzenia.
1. Jeśli aplikacja konfiguracji nie pojawi się automatycznie, na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę

Konfiguracja.

2. Kliknij odpowiednią sekcję, aby zmienić żądane opcje lub postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w krótkiej

serii monitów, które pomogą skonfigurować wybrane opcje.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

26