BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z technologią GPS

background image

Rozwiązywanie problemów z technologią GPS

Nie mogę korzystać z technologii GPS

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Jeśli znajdujesz się na dworze, oddal się od budynków, aby urządzenie „widziało” znaczny obszar nieba.
• Jeśli znajdujesz się w budynku, podejdź do okna.
• Jeśli urządzenie BlackBerry® jest połączone z odbiornikiem GPS obsługującym technologię Bluetooth®,

upewnij się, że ten odbiornik GPS obsługujący technologię Bluetooth jest włączony.

• Jeśli korzystasz z technologii GPS po raz pierwszy, odczekaj chwilę, aby urządzenie uzyskało informacje o

położeniu z systemu GPS.

Podręcznik użytkownika

Technologia GPS

221