BlackBerry Bold 9650 - Technologia GPS — informacje

background image

Technologia GPS — informacje

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.

W urządzeniu BlackBerry® można korzystać z technologii GPS, aby uzyskać informacje o położeniu z systemu GPS
oraz korzystać z aplikacji i usług opartych na lokalizacji. Aplikacje te mogą wykorzystywać informacje lokalizacyjne
GPS do podawania wskazówek dla kierowców.

Jeśli urządzenie nie posiada wbudowanego odbiornika GPS lub dostawca usług bezprzewodowych nie zapewnia
usług opartych na lokalizacji, a chcesz korzystać z technologii GPS, możesz połączyć urządzenie BlackBerry z
odbiornikiem GPS obsługującym technologię Bluetooth®. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy
usług bezprzewodowych.

Jeśli urządzenie jest połączone z siecią CDMA, w przypadku wykonania połączenia alarmowego lub przy włączonym
alarmowym trybie oddzwaniania centrala alarmowa może, korzystając z technologii GPS, w przybliżeniu określić
położenie użytkownika urządzenia BlackBerry®.
Uwaga: Kontaktując się z centralą w trybie alarmowym należy zawsze podawać możliwie jak najwięcej informacji na
temat położenia. Centrale alarmowe mogą nie być w stanie określić położenia urządzenia korzystając jedynie z
technologii GPS.