BlackBerry Bold 9650 - Ustawianie odbiornika GPS używanego do śledzenia trasy

background image

Ustawianie odbiornika GPS używanego do śledzenia trasy

Aby wykonać tę czynność, jeśli nie masz wbudowanego odbiornika GPS, musisz połączyć urządzenie BlackBerry® z
odbiornikiem GPS obsługującym technologię Bluetooth.

Podręcznik użytkownika

Technologia GPS

219

background image

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji.
3. Zmień wartość w polu GPS – źródło.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.