BlackBerry Bold 9650 - Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS

background image

Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana. Aby wykonać tę czynność, musisz połączyć urządzenie BlackBerry® z odbiornikiem GPS
obsługującym technologię Bluetooth®, jeśli urządzenie nie ma wbudowanego odbiornika GPS.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz

> Odśwież GPS.

Zostaną wyświetlone współrzędne długości i szerokości geograficznej dla bieżącej lokalizacji.