BlackBerry Bold 9650 - Włączanie technologii GPS

background image

Włączanie technologii GPS

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® i sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być obsługiwana.

Uwaga: Opcje GPS pojawiające się w urządzeniu mogą różnić się nieco od opcji widocznych w tym zadaniu.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji.
3. W polu Usługi lokalizacyjne zaznacz opcję Lokalizowanie włączone.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby wyłączyć technologię GPS, w polu Usługi lokalizacyjne zaznacz opcję Lokalizowanie wyłączone.