BlackBerry Bold 9650 - Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia

background image

Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana. Domyślnie pomoc w ustalaniu położenia jest włączona, by zwiększyć wydajności technologii GPS. Gdy
pomoc w ustalaniu położenia jest włączona, urządzenie BlackBerry® co jakiś czas łączy się z centralnym serwerem,
co zwiększa opłaty za usługi danych. By uniknąć tych opłat, można wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia, jednak
uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS może wówczas trwać dłużej. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji.

• Aby wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia, zmień wartość pola Pomoc w ustalaniu położenia na

Wyłączona.

Podręcznik użytkownika

Technologia GPS

220

background image

• Aby wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia podczas roamingu, zmień wartość pola Pomoc w ustalaniu

położenia na Wyłączona podczas roamingu.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.