BlackBerry Bold 9650 - Głośność

background image

Głośność

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz zwiększania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz zmniejszania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij klawisz

znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć wyciszenie,

ponownie naciśnij klawisz

. Jeśli naciśniesz klawisz

w trakcie połączenia, urządzenie wycisza połączenie

w taki sposób, że możesz usłyszeć innych uczestników rozmowy, lecz oni nie usłyszą ciebie.

Informacje pokrewne

Wyciszanie połączenia, 43
Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku, 130
Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych, 130

Zmiana domyślnej głośności dla połączeń

Można zmniejszyć lub zwiększyć domyślną głośność dla połączeń. Im większa wartość procentowa, tym większa
głośność.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Ustawienia połączeń.

3. Zmień ustawienia w polu Domyślna głośność połączenia.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Poprawa jakości dźwięku podczas połączenia

Jakości dźwięku nie można zmienić, jeśli używasz zestawu słuchawkowego obsługującego Bluetooth®.
1. Podczas połączenia naciśnij klawisz

> Popraw dźwięk połączenia.

2. Wybierz tony wysokie lub niskie.

Poprawa jakości dźwięku wszystkich połączeń

Jakości dźwięku nie można zmienić, jeśli używasz zestawu słuchawkowego obsługującego Bluetooth®.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Zaawansowane funkcje dźwiękowe.

3. Zmień ustawienia w polu Dźwięk połączenia telefonicznego lub Dźwięk połączenia na zestawie

słuchawkowym.

Podręcznik użytkownika

Telefon

46

background image

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.