BlackBerry Bold 9650 - Opcje telefonu

background image

Opcje telefonu

Włączanie wybierania numerów z ekranu Blokada

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.
3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na połączenia wychodzące przy włączonej blokadzie.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Sortowanie numerów telefonu lub kontaktów na ekranie Telefon

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Dzienniki połączeń i listy.

• Aby sortować numery telefonu lub kontakty według częstotliwości użycia, w polu Widok listy numerów

wybierz opcję Najczęściej używane.

• Aby sortować kontakty alfabetycznie według nazwy, w polu Widok listy numerów wybierz opcję Nazwa.
• Aby sortować numery telefonu lub kontakty według tego, które z nich były ostatnio używane, w polu Widok

listy numerów wybierz opcję Najnowsze.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu przed rozmówcami
podczas wykonywania połączeń

Sieć bezprzewodowa ma możliwość zmiany wybranej przez użytkownika opcji.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Ustawienia połączeń.

• Aby ukryć numer telefonu podczas wykonywania połączeń, w polu Zastrzeż moje dane wybierz ustawienie

Zawsze.

• Aby wyświetlać numer telefonu podczas wykonywania połączeń, w polu Zastrzeż moje dane wybierz

ustawienie Nigdy.

• Aby sieć bezprzewodowa decydowała o wyświetlaniu lub ukrywaniu numeru telefonu, w polu Zastrzeż moje

dane wybierz ustawienie Określane przez sieć.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów

Można wyłączyć wyświetlanie monitu, który pojawia się przed usunięciem wiadomości, dzienników połączeń,
kontaktów, wpisów kalendarza, zadań, notatek i haseł.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę aplikacji, która wyświetla monity przed usunięciem elementów.

Podręcznik użytkownika

Telefon

57

background image

2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W razie potrzeby kliknij opcję Opcje ogólne.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź usunięcie.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana sposobu odbierania lub kończenia połączeń za
pośrednictwem etui

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Ustawienia połączeń.

• Aby automatycznie odbierać połączenia, gdy wyjmujesz urządzenie BlackBerry® z etui, zmień pole Autom.

odbieranie połączeń na Po wyjęciu z etui.

• Aby przestać automatycznie odbierać połączenia, gdy wyjmujesz urządzenie z etui, zmień pole Autom.

odbieranie połączeń na Nigdy.

• Aby automatycznie kończyć połączenia, gdy wsuwasz urządzenie do etui, zmień pole Autom. rozłączanie na

W etui.

• Aby przestać automatycznie kończyć połączenia, gdy wsuwasz urządzenie do etui, zmień pole Autom.

rozłączanie na Nigdy.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Resetowanie licznika połączeń

Licznik połączeń dostarcza informacje o szacunkowym czasie trwania połączeń. Więcej informacji na temat
dokładnego czasu trwania połączenia można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Stan > Ostatnie połączenie lub Całkowita liczba połączeń > Wyczyść licznik czasu.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Obsługa funkcji TTY — informacje

Po włączeniu obsługi funkcji TTY i nawiązaniu łączności między urządzeniem BlackBerry® a urządzeniem TTY,
które pracuje z częstotliwością 45,45 bitów na sekundę, urządzenia mogą komunikować się między sobą w obu
kierunkach. Treść połączeń wychodzących z urządzenia BlackBerry jest przekształcana na tekst, który można
odczytać w urządzeniu TTY.

Jeżeli urządzenie TTY korzysta z gniazda słuchawkowego o średnicy 2,5 mm, urządzenia BlackBerry i TTY należy
połączyć za pomocą adaptera. Jeśli chcesz zakupić adapter zatwierdzony przez firmę Research In Motion do użytku
z danym urządzeniem BlackBerry, odwiedź witrynę

www.shopblackberry.com

.

Włączanie obsługi TTY

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Telefon

58

background image

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > TTY.

3. W polu Tryb TTY wybierz opcję Tak.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

W obszarze połączeń w górnej części ekranu głównego pojawi się wskaźnik TTY.

Aby wyłączyć obsługę TTY, w polu Tryb TTY wybierz opcję Nie.