BlackBerry Bold 9650 - Połączenia alarmowe

background image

Połączenia alarmowe

Połączenia alarmowe i alarmowy tryb oddzwaniania – informacje

Jeśli jesteś poza zasięgiem sieci bezprzewodowej, a w górnej części ekranu widać wskaźnik zasięgu SOS, możesz
dzwonić tylko na numery alarmowe. Urządzenie BlackBerry® pozwala na wykonywanie połączeń awaryjnych nawet
wtedy, gdy jest zablokowane. W zależności od modelu urządzenia i sieci bezprzewodowej, z którą jest ono
połączone, urządzenie pozwala na wykonywanie połączeń awaryjnych nawet wtedy, gdy nie włożono do niego karty
SIM. Jeśli w chwili inicjowania połączenia alarmowego połączenie z siecią bezprzewodową jest wyłączone,
urządzenie automatycznie nawiąże takie połączenie. Połączenia alarmowe można wykonywać tylko przez
wybieranie oficjalnie obowiązujących numerów awaryjnych, np. 911 (w Stanach Zjednoczonych) lub 112 (w Unii
Europejskiej).

Uwaga: Nie należy polegać na żadnym urządzeniu bezprzewodowym w przypadku konieczności skomunikowania
się w ważnej sprawie, w tym w nagłych wypadkach. Numery alarmowe mogą się różnić w zależności od lokalizacji, a
połączenia alarmowe mogą być blokowane lub zakłócane przez sieć, otoczenie lub interferencję.

W przypadku, gdy urządzenie BlackBerry® połączone jest z siecią CDMA, po zakończeniu połączenia alarmowego
włączony zostanie alarmowy tryb oddzwaniania. Ten tryb umożliwia centrali oddzwonienie do użytkownika w celu
określenia w przybliżeniu jego położenia. W przypadku niektórych dostawców usług bezprzewodowych alarmowy
tryb oddzwaniania jest aktywny przez pięć minut lub jest anulowany po wykonaniu połączenia niebędącego
połączeniem alarmowym. W trybie tym nie można wysyłać ani odbierać wiadomości ani przeglądać stron WWW.

Jeśli urządzenie obsługuje system GPS, a ty wykonujesz połączenie alarmowe, centrala alarmowa może użyć
technologii GPS w celu określenia twojego położenia.

Połączenia alarmowe

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeżeli klawiatura lub urządzenie BlackBerry® jest odblokowane, na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

Wpisz numer alarmowy. Naciśnij klawisz

.

• Jeżeli urządzenie jest zablokowane, naciśnij klawisz

> Alarm. Naciśnij klawisz

.

• Jeżeli klawiatura jest zablokowana, naciśnij klawisz znajdujący się na górze urządzenia. Naciśnij klawisz

. Wpisz numer alarmowy. Naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Telefon

45