BlackBerry Bold 9650 - Poczta głosowa

background image

Poczta głosowa

Powitanie i hasło poczty głosowej — informacje

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych metody zmiany powitania i/lub hasła poczty głosowej mogą się
różnić. Sprawdzając pocztę głosową, użytkownik powinien mieć dostęp do opcji zmiany powitania lub hasła poczty
głosowej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Sprawdzanie poczty głosowej

Niektóre kompozycje umożliwiają sprawdzanie poczty głosowej z poziomu ekranu głównego.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Połącz się z pocztą głosową.

Informacje pokrewne

Nie mogę sprawdzić swojej poczty głosowej, 60

Zmiana numeru i hasła dostępu do poczty głosowej

Jeśli w urządzeniu BlackBerry® jeszcze nie skonfigurowano numeru dostępowego poczty głosowej, możesz wpisać
numer dostępowy innego systemu tej poczty.

Uwaga: Jeśli zmieniasz hasło poczty głosowej swojego urządzenia, musisz także połączyć się z systemem poczty
głosowej, aby również i tam zmienić to hasło. W przeciwnym wypadku hasło poczty głosowej nie zostanie
zaktualizowane w systemie poczty głosowej.

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Poczta głosowa.

3. Wpisz numer i hasło dostępu do poczty głosowej.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Nie mogę sprawdzić swojej poczty głosowej, 60

Podręcznik użytkownika

Telefon

47

background image

Zmiana ilości dzwonków przed połączeniem urządzenia z pocztą
głosową

Aby zmienić liczbę dzwonków wykonanych przez urządzenie BlackBerry® przed przekazaniem połączenia do poczty
głosowej, musisz połączyć się z systemem poczty głosowej dostawcy usług bezprzewodowych. Każdy dostawca
usług bezprzewodowych ma inny system poczty głosowej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u
dostawcy usług bezprzewodowych.
1. Połącz się z systemem poczty głosowej dostawcy usług bezprzewodowych.
2. Wysłuchaj opcji i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi.

Informacje pokrewne

Nie mogę zmienić ustawienia, ile razy urządzenie ma dzwonić, 61