BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z telefonem

background image

Rozwiązywanie problemów z telefonem

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.

Podręcznik użytkownika

Telefon

59

background image

• Sprawdź, czy w skład twojego planu taryfowego usług bezprzewodowych wchodzi obsługa funkcji

telefonicznych i głosowych.

• Jeśli nie możesz wykonywać połączeń i włączony jest tryb wybierania tylko określonych numerów, upewnij

się, że numer telefonu kontaktu znajduje się na liście łączenia się tylko z określonymi numerami, lub wyłącz
ten tryb.

• Jeśli podróżujesz po innym kraju i nie zmieniłeś opcji inteligentnego wybierania, wybierz pełen numer telefonu

kontaktu wraz z numerem kierunkowym kraju oraz strefy.

• Jeżeli nie możesz odbierać połączeń, sprawdź, czy funkcje blokowania połączeń i przekazywania połączeń są

wyłączone.

• Posiadane urządzenie lub karta SIM może obsługiwać kilka numerów telefonów, nawet jeśli posiadasz tylko

jeden numer telefonu. Upewnij się, czy twój numer telefonu został skonfigurowany jako numer aktywny.

• Jeśli posiadasz kilka numerów telefonu skojarzonych z urządzeniem, to upewnij się, że numer, z którego

chcesz wykonywać i odbierać połączenia, został skonfigurowany jako numer aktywny.

Informacje pokrewne

Łączenie się tylko z określonymi numerami oraz inteligentne wybieranie, 51
Połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń i blokowanie połączeń, 49
Zmiana aktywnego numeru telefonu, 56

Mój numer telefonu wyświetlany jest w aplikacji Telefon jako Nieznany

Jeżeli Twoje urządzenie BlackBerry® korzysta z karty SIM, spróbuj zmienić numer telefonu na karcie SIM, aby
zmienić sposób wyświetlania numeru telefonu w telefonie.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Karta SIM.
3. Zaznacz numer telefonu.
4. Naciśnij klawisz

> Edytuj numer telefonu na karcie SIM.

5. Wpisz swój numer telefonu.
6. Kliknij przycisk OK.

Nie mogę sprawdzić swojej poczty głosowej

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Jeśli z urządzeniem BlackBerry® jest skojarzonych kilka numerów telefonów i próbujesz sprawdzić pocztę

głosową przy użyciu klawisza skrótu, urządzenie zadzwoni na skrzynkę aktywnego numeru. Sprawdź pocztę
głosową dodatkowego numeru telefonu.

• Do sprawdzenia poczty głosowej niezbędny jest numer dostępu do poczty głosowej. Aby uzyskać numer

dostępu do poczty głosowej, skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych lub administratorem.

Informacje pokrewne

Zmiana aktywnego numeru telefonu, 56

Podręcznik użytkownika

Telefon

60

background image

Nie mogę nawiązywać połączeń za pomocą poleceń głosowych

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.
• Jeśli korzystasz z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth®, takiego jak samochodowy zestaw

głośnomówiący lub słuchawki bezprzewodowe, upewnij się, że urządzenie obsługujące technologię Bluetooth
obsługuje tę funkcję i że jest ono połączone z urządzeniem BlackBerry.

• Upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana.
• Upewnij się, że język używany do wypowiadania poleceń głosowych jest taki sam, jak język wybierania

głosowego, który został ustawiony w opcjach języka. Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

Informacje pokrewne

Technologia Bluetooth, 249
Zmiana języka poleceń głosowych, 63

Nie mogę zmienić ustawienia, ile razy urządzenie ma dzwonić

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych może nie być możliwa zmiana czasu, przez jaki dzwoni
urządzenie BlackBerry®, zanim połączenie zostanie odebrane przez pocztę głosową. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

W urządzeniu nie są dostępne niektóre funkcje

Dostępność niektórych funkcji w urządzeniu BlackBerry® zależy od wielu czynników, takich jak model urządzenia
czy plan usług bezprzewodowych.

W zależności od planu taryfowego wiadomości niektóre funkcje lub opcje mogą nie być dostępne w opcjach
wiadomości na ekranie Preferencje e-mail.

Jeśli konto e-mail wykorzystuje serwer BlackBerry® Enterprise Server, możliwe, że Twoja firma nie skonfigurowała
niektórych funkcji lub uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji lub opcji. Jeśli opcja została ustawiona przez
administratora, obok pola tej opcji pojawia się czerwona kłódka.

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w urządzeniu można uzyskać u administratora systemu, dostawcy
usług bezprzewodowych lub pod adresem

www.blackberry.com/go/devices

.

Informacje pokrewne

Dostępność funkcji, 19

Podręcznik użytkownika

Telefon

61