BlackBerry Bold 9650 - Telekonferencje

background image

Telekonferencje

Telekonferencje — informacje

Urządzenie BlackBerry® pozwala na ustanawianie dwóch rodzajów telekonferencji. Jeśli twoja organizacja lub
usługa konferencyjna przekazała ci numer mostka konferencyjnego, możesz tworzyć telekonferencje w kalendarzu
urządzenia lub komputera. Telekonferencje umożliwiają użytkownikom posiadającym urządzenia BlackBerry łatwy
dostęp do telekonferencji za pomocą opcji Dołącz teraz, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez urządzenie. Funkcja
ta eliminuje konieczność wpisywania numeru mostka i kodów dostępu do telekonferencji. Jeśli nie masz numeru
mostka, możesz zadzwonić do kontaktów i połączyć rozmowy.

Telekonferencje

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych lub planu taryfowego usług bezprzewodowych ta funkcja może
nie być obsługiwana.

Jeśli urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią CDMA, nie można dodać więcej niż dwa numery do
telekonferencji.
1. Podczas połączenia naciśnij klawisz

> Dodaj uczestnika.

2. Wpisz numer telefonu lub zaznacz kontakt.
3. Naciśnij klawisz

.

4. Podczas nowego połączenia naciśnij klawisz

aby przyłączyć pierwszy kontakt do telekonferencji.

5. Aby przyłączyć kolejny kontakt do połączenia, powtórz kroki 1 - 4.

Informacje pokrewne

Zawieszanie połączenia, 44

Tworzenie łącza numeru telefonu dla połączenia telekonferencyjnego

1. Wpisz numer telefonu dla mostka połączenia telekonferencyjnego.
2. Wpisz X i kod dostępu.

Podręcznik użytkownika

Telefon

53

background image

Prywatna rozmowa z wybraną osobą w trakcie telekonferencji

Czynność tę można wykonać jedynie w przypadku, gdy telekonferencja tworzona jest poprzez łączenie rozmów, a
nie jest tworzona w kalendarzu.

1. Podczas telekonferencji naciśnij klawisz

> Rozmawiaj prywatnie.

2. Kliknij kontakt.

Aby powrócić do telekonferencji, naciśnij klawisz

> Dołącz.

Rozłączanie osoby podczas telekonferencji

Czynność tę można wykonać jedynie w przypadku, gdy telekonferencja tworzona jest poprzez łączenie rozmów, a
nie jest tworzona w kalendarzu.

1. Podczas telekonferencji naciśnij klawisz

> Odrzuć połączenie.

2. Kliknij kontakt.

Opuszczanie telekonferencji

Czynność tę można wykonać jedynie w przypadku, gdy telekonferencja tworzona jest poprzez łączenie rozmów, a
nie jest tworzona w kalendarzu.

Możesz opuścić telekonferencję w trakcie jej trwania; będzie ona kontynuowana bez twojego udziału. Ta funkcja
może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
Podczas telekonferencji naciśnij klawisz

> Przekaz lub Flash.