BlackBerry Bold 9650 - Opcje bezpieczeństwa dla wiadomości

background image

Opcje bezpieczeństwa dla wiadomości

Blokowanie wiadomości przychodzących

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry® Enterprise Server, być może nie będzie można zablokować
lub odblokować wiadomości PIN otrzymywanych od kontaktów w organizacji, kontaktów spoza organizacji lub obu
tych typów kontaktów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zapora firewall.
3. Zaznacz pola wyboru obok żądanych typów wiadomości.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Uwaga: Nawet jeśli zablokowane wiadomości nie docierają do urządzenia BlackBerry, mogą one obciążać pulę
transferu danych rozliczaną w używanym planie taryfowym usług bezprzewodowych. Aby zatrzymać przekazywanie
do urządzenia niechcianych wiadomości e-mail, które obciążają pulę transferu danych użytkownika, można wyłączyć
funkcję przesyłania dalej wiadomości e-mail lub zastosować filtry wiadomości e-mail.

Zezwalanie na otrzymywanie wiadomości od kontaktów z listy
kontaktów lub z listy dozwolonych nadawców

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zapora firewall.
3. Zaznacz pole wyboru Kontakty lub Określone adresy, numery telefonów i numery PIN.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Dodawanie kontaktów do listy dozwolonych nadawców

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zapora firewall.
3. W sekcji Ogólne zaznacz pole wyboru Włącz (jeśli nie jest zaznaczone).
4. W sekcji Blokuj wiadomości przychodzące wybierz co najmniej jeden rodzaj wiadomości.
5. W sekcji Wyjątki zaznacz pole wyboru Określone adresy, numery telefonów i numery PIN.
6. Kliknij przycisk Dodaj.
7. Naciśnij klawisz

.

8. Kliknij jeden z następujących elementów menu:

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

96

background image

Dodaj adres e-mail
Dodaj numer telefonu
Dodaj PIN

9. W oknie dialogowym Wprowadź nowy wyjątek wpisz informacje kontaktu.
10. Naciśnij klawisz na klawiaturze.
11. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Resetowanie licznika zablokowanych wiadomości

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zapora firewall.
3. Zaznacz typ wiadomości.
4. Naciśnij klawisz

> Resetuj licznik lub Resetuj wszystkie liczniki.