BlackBerry Bold 9650 - Wiadomości zaszyfrowane w programie IBM Lotus Notes

background image

Wiadomości zaszyfrowane w programie IBM Lotus Notes

Zaszyfrowane natywnie pliki programu IBM Lotus Notes — informacje

Jeżeli konto pocztowe jest skojarzone z serwerem BlackBerry® Enterprise Server obsługującym tę funkcję, istnieje
możliwość odczytywania wiadomości na urządzeniu BlackBerry wysłanych z wykorzystaniem natywnego
szyfrowania programu IBM® Lotus Notes®. Istnieje także możliwość wysyłania, przekazywania i odpowiadania na
wiadomości z wykorzystaniem natywnego szyfrowania programu IBM Lotus Notes.

Przed wysłaniem lub odebraniem wiadomości zaszyfrowanej w programie IBM Lotus Notes należy zaimportować plik
identyfikatora IBM Lotus Notes przy użyciu programu Lotus® iNotes® (poprzednia nazwa IBM® Lotus® Domino®
Web Access) lub BlackBerry® Desktop Software. Więcej informacji na temat importowania pliku identyfikatora
programu IBM Lotus Notes za pomocą BlackBerry Desktop Software można znaleźć w Pomocy programu
BlackBerry Desktop Software. Podczas wysyłania i odbierania wiadomości zaszyfrowanych w programie IBM Lotus
Notes może zostać wyświetlony monit o wpisanie hasła identyfikatora programu IBM Lotus Notes.

Wymagania dotyczące natywnego szyfrowania programu IBM Lotus
Notes

Aby wykonać to zadanie, urządzenie BlackBerry® musi być powiązanie z kontem e-mail wykorzystującym serwer
BlackBerry® Enterprise Server dla IBM® Lotus® Domino®.

Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie IBM® Lotus Notes® 7.0 lub nowsze, obsługujące konto
e-mail na serwerze IBM Lotus Domino 7.0 lub nowszym.

Należy zaimportować plik identyfikatora programu IBM Lotus Notes przy użyciu programu Lotus® iNotes®
(wcześniejsza nazwa IBM® Lotus® Domino® Web Access) lub BlackBerry® Desktop Software.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

106

background image

Szyfrowanie wiadomości przy użyciu natywnego szyfrowania
programu IBM Lotus Notes

1. W trakcie tworzenia lub przekazywania wiadomości lub odpowiadania na nią, ustaw pole Szyfrowanie na

wartość Szyfrowanie programu Lotus Notes.

2. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło identyfikatora programu IBM® Lotus Notes®.