BlackBerry Bold 9650 - Kryteria wyszukiwania wiadomości

background image

Kryteria wyszukiwania wiadomości

Pole

Opis

Kryteria wyszukiwania zaawansowanego

Określ, czy chcesz wyszukiwać wiadomości w urządzeniu
BlackBerry®, czy wiadomości, które znajdują się w aplikacji
do obsługi poczty elektronicznej w komputerze.

Nazwa

Określ jeden lub więcej kontaktów lub adresów e-mail, które
urządzenie ma wyszukać w wiadomościach. Aby poszerzyć
zakres wyszukiwania, można wpisać część nazwy
kontaktu.

Widoczne w

Zmień typ pola adresu, w którym urządzenie ma wyszukać
nazwę kontaktu lub adres e-mail.

Temat

Wprowadź co najmniej jedno słowo, które urządzenie
spróbuje znaleźć w temacie wiadomości.

Wiadomość

Wprowadź co najmniej jedno słowo, które urządzenie
spróbuje znaleźć w treści wiadomości.

Dołącz zaszyfrowane wiadomości

Określ, czy urządzenie będzie wyszukiwało zaszyfrowane
wiadomości, zwykłe wiadomości tekstowe i wiadomości
podpisane cyfrowo.

Usługa

Jeśli urządzenie jest powiązane z więcej niż jednym
adresem e-mail, zmień konto e-mail na takie, w którym
urządzenie ma wyszukać wiadomości. Nie wszystkie konta
e-mail obsługują tę funkcję.

Folder

Zmień folder, w którym urządzenie ma wyszukać
wiadomości.

Pokaż

Zmień stan wiadomości, które urządzenie ma wyszukać.

Typ

Zmień typ wiadomości, które urządzenie ma wyszukać.