BlackBerry Bold 9650 - Lepsze wykorzystanie wyników wyszukiwania wiadomości

background image

Lepsze wykorzystanie wyników wyszukiwania wiadomości

1. W wynikach wyszukiwania zaznacz wiadomość.
2. Naciśnij klawisz

.

• Aby wyświetlić więcej dostępnych wyników wyszukiwania, kliknij opcję Więcej wyników.

Podręcznik użytkownika

Wyszukaj

267

background image

• Aby dodać zaznaczoną wiadomość do skrzynki odbiorczej wiadomości, kliknij polecenie Dodaj.
• Aby dodać wszystkie wiadomości znajdujące się w wynikach wyszukiwania do skrzynki odbiorczej

wiadomości, kliknij polecenie Dodaj wszystkie.

• Aby usunąć wyniki wyszukiwania, kliknij polecenie Usuń wyniki wyszukiwania.
• Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, kliknij polecenie Wyszukaj wg.

UWAGA: Jeżeli wiadomość zostanie usunięta z wyników wyszukiwania, zostanie także usunięta ze skrzynki
odbiorczej wiadomości lub z aplikacji do obsługi poczty elektronicznej w komputerze.