BlackBerry Bold 9650 - Określanie typów elementów uwzględnionych w wynikach wyszukiwania

background image

Określanie typów elementów uwzględnionych w wynikach
wyszukiwania

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Wyszukaj.
3. Określ typy elementów, które mają zostać uwzględnione w wynikach wyszukiwania.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.