BlackBerry Bold 9650 - Wyświetlanie, modyfikacja lub usunięcie zapisanego wyszukiwania

background image

Wyświetlanie, modyfikacja lub usunięcie zapisanego
wyszukiwania

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Wyszukaj.

3. Naciśnij klawisz

.

• Aby wyświetlić listę zapisanych wyników wyszukiwania, kliknij polecenie Przywróć.
• Aby zmienić zapisany wynik wyszukiwania, kliknij polecenie Przywróć. Zaznacz wynik wyszukiwania. Naciśnij

klawisz

> Edytuj ustawienia wyszukiwania. Zmień kryteria wyszukiwania. Naciśnij klawisz

>

Zapisz.

• Aby usunąć zapisany wynik wyszukiwania, kliknij polecenie Przywróć. Zaznacz wynik wyszukiwania. Naciśnij

klawisz

> Usuń wyniki wyszukiwania.

Podręcznik użytkownika

Wyszukaj

268