BlackBerry Bold 9650 - Wyszukiwanie elementu

background image

Wyszukiwanie elementu

Urządzenie BlackBerry® pozwala wyszukiwać między innymi pozycje organizatora, zdjęcia, filmy i tematy pomocy.
Można także rozszerzyć zakres wyszukiwania o zasoby Internetu.
1. Na ekranie głównym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę wyszukiwania.
2. Wpisz wyszukiwany tekst.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij klawisz

dwukrotnie.