BlackBerry Bold 9650 - Wyszukiwanie kontaktów w książce adresowej firmy

background image

Wyszukiwanie kontaktów w książce adresowej firmy

Aby wykonać tę czynność, twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry®
Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.
2. Naciśnij klawisz

> Wyszukaj.

3. Wpisz całą lub część nazwy żądanej osoby kontaktowej.
4. Naciśnij klawisz na klawiaturze.
5. Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać kontakt do listy kontaktów, kliknij przycisk Dodaj do kontaktów.
• Aby dodać wszystkie kontakty, kliknij opcję Dodaj wszystkie do kontaktów.
• Aby wyświetlić dane kontaktu, kliknij przycisk Pokaż.
• Aby usunąć kontakt z wyników wyszukiwania kontaktów, kliknij przycisk Usuń.
• Aby usunąć wyniki wyszukiwania kontaktów, kliknij przycisk Usuń wyniki wyszukiwania.
• Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie kontaktów, kliknij opcję Wyszukiwanie.