BlackBerry Bold 9650 - Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, pliku lub na stronie internetowej

background image

Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, pliku lub na stronie
internetowej

Aby wyszukać tekst w prezentacji, musi być ona wyświetlona w widoku tekstu lub tekstu i slajdu.

1. Na ekranie wiadomości, pliku, załącznika lub na stronie WWW naciśnij klawisz

> Znajdź lub Znajdź na

stronie.

2. Wpisz tekst.
3. Naciśnij klawisz Enter.

Aby poszukać następnego wystąpienia tekstu, naciśnij klawisz

> Znajdź następne.