BlackBerry Bold 9650 - Wyszukiwanie wiadomości

background image

Wyszukiwanie wiadomości

W urządzeniu BlackBerry® można wyszukiwać wiadomości. Można także wyszukiwać wiadomości w aplikacji poczty
e-mail na komputerze lub innym zintegrowanym koncie e-mail, jeśli dane konto e-mail korzysta z usługi BlackBerry®
Internet Service lub serweraBlackBerry® Enterprise Serverktóre obsługują tę funkcję.
Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

• Aby wyszukać wiadomości w oparciu o temat, zaznacz odpowiednią wiadomość. Naciśnij klawisz

>

Wyszukaj wg > Temat.

• Aby wyszukać wiadomości w oparciu o nadawcę, zaznacz odpowiednią wiadomość. Naciśnij klawisz

>

Wyszukaj wg > Nadawca.

• Aby rozpocząć wyszukiwanie zaawansowane, naciśnij klawisz

> Zaawansowane. Określ kryteria

wyszukiwania. Aby zapisać kryteria wyszukiwania, kliknij opcję Zapisz. Kliknij polecenie Wyszukaj.

• Aby wyszukiwać wiadomości, korzystając z kryteriów ostatniego wyszukiwania zaawansowanego, naciśnij

klawisz

> Zaawansowane > Ostatnie.

Uwaga: W przypadku wyszukiwania wiadomości nie będą wyszukiwane załączniki.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Wyszukaj

266