BlackBerry Bold 9650 - Czyszczenie pamięci

background image

Czyszczenie pamięci

Czyszczenie pamięci — informacje

Czyszczenie pamięci służy do usuwania danych newralgicznych z tymczasowej pamięci urządzenia BlackBerry®.
Dane newralgiczne to na przykład dane z pamięci podręcznej przeglądarki magazynu kluczy, niezaszyfrowane dane
z wiadomości e-mail, hasła uwierzytelniania LDAP oraz dane pochodzące z wyszukiwania certyfikatów i kluczy.

Gdy czyszczenie pamięci jest włączone, aplikacja czyszczenia pamięci automatycznie usuwa dane newralgiczne w
następujących przypadkach:

po włożeniu urządzenie do etui

gdy urządzenie nie jest używane przez pewien czas

podczas synchronizacji urządzenia z komputerem

po zmianie daty i godziny lub strefy czasowej w urządzeniu

w przypadku zablokowania urządzenia

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

279

background image

Włączanie czyszczenia pamięci

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Czyszczenie pamięci.
3. Zaznacz pole wyboru Włącz.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana warunków usuwania przez urządzenie danych newralgicznych
z tymczasowej pamięci urządzenia

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Czyszczenie pamięci.

• Aby uniemożliwić urządzeniu BlackBerry® usuwanie danych newralgicznych po włożeniu urządzenia do etui,

usuń zaznaczenie pola wyboru Wyczyść po umieszczeniu w etui.

• Aby uniemożliwić urządzeniu usuwanie danych newralgicznych, kiedy urządzenie nie jest używane przez

pewien czas, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyczyść w czasie bezczynności.

• Aby zmienić długość okresu bezczynności urządzenia, po którym urządzenie usuwa dane newralgiczne,

zmień ustawienie w polu Limit czasu bezczynności.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Usuwanie danych newralgicznych z tymczasowej pamięci urządzenia

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Czyszczenie pamięci.
3. Aby usunąć dane newralgiczne wszystkich aplikacji, kliknij polecenie Wyczyść.

Wyświetlanie na ekranie głównym ikony aplikacji czyszczenia pamięci

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Czyszczenie pamięci.
3. Zaznacz pole wyboru Umieść skrót do funkcji czyszczenia pamięci na ekranie głównym.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.