BlackBerry Bold 9650 - Ręczne sprawdzanie programu zabezpieczającego

background image

Ręczne sprawdzanie programu zabezpieczającego

Program do automatycznej diagnostyki zabezpieczeń sprawdza, czy oprogramowanie zabezpieczające zostało
poprawnie zainstalowane w urządzeniu BlackBerry®. Test powinien zostać uruchomiony automatyczne po
ponownym uruchomieniu urządzenia. Istnieje także możliwość ręcznego sprawdzenia programu zabezpieczającego.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Informacje o statusie zabezpieczeń.
3. Naciśnij klawisz

> Sprawdź program zabezpieczający.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

302