BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem

background image

Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem

Nie mogę pobrać certyfikatu

Jeśli został zmieniony typ połączenia, za pomocą którego urządzenie BlackBerry® łączy się z serwerem certyfikatów
LDAP lub DSML, spróbuj włączyć domyślny typ połączenia.

Nie mogę odblokować urządzenia przy użyciu karty inteligentnej

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że do czytnika kart inteligentnych jest włożona odpowiednia karta.
• Upewnij się, że karta inteligentna jest poprawnie włożona do czytnika.
• Upewnij się, że hasło dostępu do karty inteligentnej zostało poprawnie wpisane. Hasło powinno być

dołączone do karty przy zakupie.

• Jeśli karta inteligentna ma być uwierzytelniana przy pomocy certyfikatu, upewnij się, że certyfikat nie został

odwołany lub nie wygasł.

Gdy wpisuję hasło, otrzymuję monit o wybranie numeru alarmowego

Jeśli hasło urządzenia BlackBerry® zawiera kombinację liter odpowiadających pewnemu numerowi alarmowemu, w
trakcie wpisywania hasła może się pojawić monit o wykonanie połączenia pod ten numer.
Aby kontynuować wpisywanie hasła dostępu do urządzenia, naciśnij klawisz Escape.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

306