BlackBerry Bold 9650 - Serwery certyfikatów

background image

Serwery certyfikatów

Dodawanie serwera certyfikatów

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Serwery certyfikatów.
3. Naciśnij klawisz

> Nowy serwer.

4. Określ informacje dotyczące serwera certyfikatów.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana informacji o połączeniu dla serwera certyfikatów

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Serwery certyfikatów.
3. Zaznacz serwer certyfikatów.
4. Naciśnij klawisz

> Edytuj.

5. Zmień informacje o połączeniu dla serwera certyfikatów.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Opcje połączenia serwerów OCSP i CRL

Opcja

Opis

Przyjazna nazwa

Wpisz nazwę wyświetlaną dla serwera certyfikatów.

Adres URL serwera

Wpisz adres WWW serwera certyfikatów.

Opcje połączenia dla serwerów obsługujących LDAP i serwerów
obsługujących DSML

Opcja

Opis

Przyjazna nazwa

Wpisz nazwę wyświetlaną dla serwera.

Nazwa serwera

Wpisz adres sieciowy serwera.

Żądanie podstawowe

Wpisz informacje dotyczące żądania podstawowego dla serwera używając
składni certyfikatu X.509 (np. o=test.rim.net).

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

294

background image

Opcja

Opis

Port

Wpisz numer portu sieci firmowej. Domyślny numer portu to 389.

Typ uwierzytelniania

Określ, czy wymagane jest logowanie się do serwera.

Typ połączenia

Określ, czy urządzenie BlackBerry® korzysta z bezpiecznego połączenia SSL lub
TLS, aby połączyć się z serwerem.

Wysyłanie informacji o połączeniu dla serwera certyfikatów

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Serwery certyfikatów.
3. Zaznacz serwer certyfikatów.
4. Naciśnij klawisz

> Serwer poczty e-mail lub Serwer kodów PIN.

Usuwanie serwera certyfikatów

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Serwery certyfikatów.
3. Zaznacz serwer certyfikatów.
4. Naciśnij klawisz

> Usuń.