BlackBerry Bold 9650 - Kategorie — informacje

background image

Kategorie — informacje

Aby pogrupować kontakty, zadania i notatki, można utworzyć kategorie. Można także filtrować kontakty, zadania i
notatki wyświetlane w poszczególnych kategoriach.

W nazwach kategorii nie jest uwzględniana wielkość liter. Jeden kontakt, zadanie lub notatkę można przypisać do
kilku kategorii. Jeśli korzystasz z programu IBM® Lotus Notes®, możesz przypisać zadanie do kilku kategorii w
urządzeniu BlackBerry®, ale tylko jedna kategoria będzie synchronizowana z zadaniem w programie Lotus Notes.

Kategorie są wykorzystywane na liście kontaktów, na liście zadań i na liście notatek, a zmiany wprowadzone w
jednej aplikacji są także uwzględniane w pozostałych aplikacjach.

Podręcznik użytkownika

Zadania i notatki

200