BlackBerry Bold 9650 - Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie

background image

Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie

1. Podczas tworzenia lub edycji kontaktu, zadania lub notatki naciśnij klawisz

> Kategorie.

2. Zaznacz pole wyboru obok kategorii.
3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby usunąć kategorię z kontaktu, zadania lub notatki, wyczyść pole wyboru znajdujące się obok wybranej kategorii.