BlackBerry Bold 9650 - Przesyłanie zadania lub notatki

background image

Przesyłanie zadania lub notatki

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zadania lub ikonę MemoPad.
2. Zaznacz zadanie lub notatkę.
3. Naciśnij klawisz

> Prześlij jako.

4. Zaznacz żądany typ wiadomości.